Veel gestelde vragen

Hieronder vind je de antwoorden op meest gestelde vragen over Vredenburgplein te Utrecht.

In 10 stappen naar jouw eigen woning

 

Stap 1: Schrijf je vrijblijvend in via interesse op deze website!

Stap 2: Je ontvangt een e-mail om een wachtwoord aan te maken, hiermee kun je inloggen.

Stap 3: Vul je gegevens verder aan (mijn inschrijving).

Stap 4: Voeg de gevraagde bijlagen toe (zie vraag 6, inzake de bijlagen je moet verzamelen).

Stap 5: Geef je woningvoorkeur op via de digitale woningzoeker.

Stap 6: Onderteken en verstuur de inschrijving! Het verhuurteam gaat de inschrijving beoordelen.

Stap 7: Is de inschrijving akkoord? Toewijzing gaat geheel automatisch op basis van de beoordeling van je inschrijving en je persoonlijke voorkeuren.

Stap 8: Je kunt de woning accepteren (niet bindend) via de e-mail die je ontvangt van het verhuurteam. 

Stap 9: Woning geaccepteerd? Het huurcontract teken je geheel digitaal.

Stap 10: Nu is het wachten tot de woning gereed is en je de sleutel in ontvangst kan nemen.

Naar verwachting wordt de woning aan het einde van dit jaar opgeleverd. Dit is een prognose! Elke aansprakelijkheid inzake verwachte datum van oplevering onzerzijds is uitgesloten. Je ontvangt tijdig de definitieve ingangsdatum van oplevering van ons.

Je hoeft geen inschrijf- of bemiddelingskosten te betalen.

Alle woningen op het Vredenburgplein worden verhuurd in de vrije sector. Het is niet mogelijk om huurtoeslag aan te vragen. Enkel voor sociale huurwoningen met een maximale huurprijs van € 710,68 (prijspeil 2018) kun je huurtoeslag aanvragen.

De minimale huurperiode bedraagt 12 maanden en wordt stilzwijgend verlengd naar een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. De opzegtermijn bedraagt één volle kalendermaand.

Er is een modelwoning ingericht. Houd de updates op deze website in de gaten om te zien wanneer er weer een open huis wordt georganiseerd.

Loondienst

Vakantietoeslag, een vaste 13de maand, een eindejaarsuitkering en/of een structurele winstuitkering worden meegerekend bij het bruto jaarinkomen. Flexibele bonussen, een flexibele winstuitkering en/of een vergoeding voor een leaseauto kunnen niet als inkomen worden meegerekend.

Helaas kunnen wij alleen rekening houden met inkomen uit een vast dienstverband (minimaal 12 maanden). Het is dus niet mogelijk om met een flexibel arbeidscontract een woning te huren op het Vredenburgplein.

Gepensioneerd

Het totale jaarinkomen van de AOW en eventuele aanvullende pensioenen (de meest recente jaaropgaven bij elkaar opgeteld).

Zelfstandig ondernemer

Het bruto jaarinkomen wordt berekend op basis van de netto bedrijfsresultaten.

Eigen vermogen

Vrij beschikbaar vermogen op een Nederlandse bankrekening kan gebruikt worden indien je niet (volledig) kan voldoen aan de inkomenseis. 10 % van het eigen vermogen mag meegerekend worden als jaarinkomen.

Let op: heb je vaste financiële verplichtingen zoals aflossingen op hypotheek, leningen of alimentatie? De totale jaarlijkse verplichtingen worden in mindering gebracht op het bruto jaarinkomen.

Wil je berekenen wat jij maximaal kunt huren, gebruik dan de huurlastencalculator. Voor vragen of een nadere toelichting kunt je contact opnemen met het verhuurteam Vredenburgplein via info@hurenopvredenburgplein.nl.

Om er zeker van te zijn dat de huurovereenkomst op naam van de juiste persoon wordt afgesloten, is verificatie van belang. Ter verificatie van je naam en bankrekening vragen wij je daarom om 1 cent te betalen via iDeal. Dit is een vereiste voor de identificatie. Op deze manier kunnen wij zowel jouw als onze veiligheid waarborgen.

Om in aanmerking te komen voor een woning vragen wij, zodra je gestart bent met inschrijven, bijlagen te uploaden.

Belangrijke tips inzake je privacy:

 • Vermeld op alle documenten “Kopie d.d. (huidige datum), t.b.v. huurwoning Vredenburgplein”
 • Haal je BSN-nummer op alle documenten weg (loonstroken, jaaropgaven, belastingaangiften, etc.)

We vragen alleen documenten op die in jouw werk- en woonsituatie van toepassing zijn. Je kan alleen PDF, PNG en JPG bestanden uploaden, met een maximale grootte van 32MB. Zorg  ervoor dat je duidelijke en leesbare bestanden upload. Bestaat een document uit meerdere pagina’s, voeg deze dan samen tot één PDF.

Het aanleveren van documenten via email of hard-copy per post is helaas niet mogelijk.

Loondienst

 • Recente werkgeversverklaring (niet ouder dan 1 maand)
 • Loonstroken van de afgelopen 3 maanden
 • Bankafschriften met de salarisstorting van de afgelopen 3 maanden

Gepensioneerd/Uitkering

 • Jaaropgaven van het afgelopen jaar (AOW, aanvullende pensioenen, uitkeringsinstantie)
 • Kopie bankafschrift met de pensioenstortingen/uitkeringsstortingen van de afgelopen 3 maanden

Zelfstandig ondernemer

Balans, winst- en verliesrekening van de 2 meest recente jaren (opgesteld door een accountant)

 • Prognose 2018 (opgesteld door een accountant)
 • Recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 maand)

Eigen vermogen

 • Dagafschrift bankrekening (van een Nederlandse bankrekening)

Koopwoning

 • (Voorlopige) koopakte
 • Jaaropgave hypotheek
 • Hypotheekverklaring
 • Uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie (GBA/BRP)

Huurwoning

 • Verhuurdersverklaring
 • Uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie (GBA/BRP)(

Inwonend

 • Uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie (GBA/BRP)

Alleen complete dossiers worden in behandeling genomen, dus check het nog een keer goed! Zonder de benodigde bijlagen kunnen we je inschrijving helaas niet in behandeling nemen.

Heb je vragen omtrent privacy van jouw gegevens, lees dan ons privacy statement in de balk onderin de homepage van deze website.

Een waarborg wordt niet standaard gevraagd, alleen wanneer er extra zekerheid nodig is. Bijvoorbeeld wanneer je een eigen bedrijf hebt of wanneer je een tijdelijk contract hebt. De waarborgsom bedraagt 3 maanden de kale huurprijs. Uiteraard wordt je vooraf geïnformeerd of er een waarborg van toepassing is. De waarborg en eerste maand huur dienen voor de sleuteloverdracht te worden voldaan.

Een waarborg van 3 maanden is van toepassing indien:

 • Het inkomen deels wordt verkregen uit eigen vermogen;
 • Je werkzaam bent als zelfstandig ondernemer, directeur of aandeelhouder;
 • Je het afgelopen jaar in Nederland hebt gewoond;
 • Je arbeidsovereenkomst een bepaalde tijd heeft;

Er sprake is van een proeftijd.

Om in aanmerking te komen voor een woning wordt een minimale inkomenseis gehanteerd waar je aan moet voldoen.

Het minimale bruto jaarinkomen (verminderd met eventuele betalingsverplichtingen, zoals alimentatie, hypotheken, persoonlijke leningen e.d.) moet gelijk zijn aan:

1 inkomen:

- minimaal 45x de kale maandhuur bij een huurprijs boven de € 1.500,-

2 inkomens:

- samen minimaal 55x de kale maandhuur.

Wil je berekenen wat je maximaal kunt huren, gebruik dan de huurlastencalculator.  Voor vragen of een nadere toelichting kunt je contact opnemen met het verhuurteam Vredenburgplein via info@hurenopvredenburgplein.nl.

Nee, helaas! Het is alleen mogelijk een appartement te huren indien je zelf voldoet aan de gestelde inkomenseis, waarbij maximaal 2 inkomens tot een gemeenschappelijk inkomen gezien mogen worden. Daarnaast dient er sprake te zijn van een gezinssituatie of een partnerschap (indien je met 2 personen of meer wilt huren).

Een garantstellingen door derden (bijv. je ouders) wordt helaas niet geaccepteerd.

Aan de hand van de gestelde inkomenseis, de opgegeven woningvoorkeuren, beschikbaarheid, volledigheid van jouw inschrijving en een inkomenstoets, ID- en credit check, worden de woningen automatisch toegewezen aan de best passende kandidaat.

Ja, je betaalt maandelijks € 50,- aan voorschot servicekosten. Je ontvangt hier elk jaar een afrekening van.

Servicekosten zijn kosten die de verhuurder in rekening mag brengen voor diensten en activiteiten die hij aan de huurder(s) levert. Hieronder vallen bijvoorbeeld schoonmaakkosten van de gemeenschappelijke ruimte(s), een glasverzekering, algemeen stroomverbruik, onderhoud van de algemene groenvoorziening(en), glasbewassing van de gemeenschappelijke ramen, etc. De samenstelling van de servicekosten is in een wettelijk kader bepaald. Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.

Daarnaast dien je zelf de maandelijkse lasten voor gas, water en licht en gemeentelijke lasten te betalen. De contracten met de nutsbedrijven dien je zelf af te sluiten.

Nee, er zit geen parkeerplaats bij de woning. Wel is er de mogelijkheid om via Interparking een parkeerplaats te huren in ondergelegen parkeergarage. Voor meer informatie of het aanvragen van een abonnement verwijzen we je graag door naar de website www.interparking.com.

Er is een hangend wandcloset en fonteintje met toiletkraan. De vloertegels zijn antraciet en de wandtegels mat wit.

De wanden zijn wit geverfd. Je hoeft dus niet zelf te verven tenzij je een ander kleurtje wilt dan wit. De plafonds worden wit gespoten.

De woningen en appartementen zijn voorzien van een WKO installatie. Deze installatie maakt gebruik van de warmte van de grond om het systeem duurzaam op te warmen. Zowel de verwarming als het warm tapwater wordt met deze installatie opgewarmd.

De leverancier van de warmte is Unica. De verhuurder zal je voorzien van een leveringsovereenkomst voor warmte tussen jou en Unica.

Alle woningen beschikken over een separate berging welke is gelegen in de binnentuin.

Ja, iedere woning heeft de beschikking over zes zonnepanelen. Met deze zonnepanelen wek je stroom op voor eigen gebruik. Dit scheelt aanzienlijk in maandelijkse energiekosten. Voordelen: goed voor het milieu en minder afhankelijk van de energieprijzen.